قطعات الکترونیک

انواع قطعات الکترونیکی و کارکرد آنها (بخش سوم)

قطعات الکترونیکی

مدار الکترونیکی مدار الکترونیکی ساختاری است که جریان الکتریکی را جهت انجام عملکردهای مختلف از جمله تقویت سیگنال ، محاسبه و انتقال داده هدایت و کنترل می کند. این شامل چندین مولفه مختلف مانند مقاومت ، ترانزیستور ، خازن ، سلف و دیود و …. می باشد.   در بخش …

مطالعه بیشتر »

انواع قطعات الکترونیکی و کارکرد آنها (بخش دوم)

انواع قطعات الکترونیکی و کارکرد آنها (بخش دوم) انواع قطعات الکترونیکی و کارکرد آنها | کاربردهای قطعات الکترونیکی در بخش دوم مقاله به بررسی اجمالی 2 نوع  دیگر ازانواع قطعات الکترونیکی و برای هر نوع ، در مورد ترکیب ، نحوه کار ، عملکرد و اهمیت آنها مطالبی ارائه میشود. …

مطالعه بیشتر »

انواع قطعات الکترونیکی و کارکرد آنها (بخش اول)

خازن

انواع قطعات الکترونیکی و کارکرد آنها(بخش اول) قطعات الکترونیکی و کارکرد آنها | عناصر یک مدار الکترونیکی | قطعات الکترونیکی   قطعات الکترونیکی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی ما شده اند. آنها زندگی ما را راحت و راحت تر کرده اند. قطعات الکترونیکی کاربردهای گسترده ای در دنیای مدرن دارند.از هواپیمایی …

مطالعه بیشتر »

خازن و کاربردهای آن | مزایای خازن ها | عملکرد خازن | انواع خازن ها

خازن و کاربردهای آن

خازن و کاربردهای آن | مزایای خازن ها | عملکرد خازن | انواع خازن ها   خازن یک جزء الکتریکی دو ترمینال منفعل است که برای ذخیره انرژی به صورت الکترواستاتیکی در یک میدان الکتریکی استفاده می شود. اشکال خازن های عملی بسیار متفاوت است ، اما همه آنها شامل …

مطالعه بیشتر »

انواع قطعات الکترونیکی | قطعات الکترونیکی صنعتی | قطعات الکترونیکی تجاری و نظامی

1-طبقه بندی محیطی قطعات الکترونیک در متن ذیل به انواع قطعات الکترونیکی اعم از قطعات الکترونیکی صنعتی و قطعات الکترونیکی تجاری وقطعات الکترونیکی نظامی پرداخته میشود: 1-قطعات الکترونیکی تجاری 2-قطعات الکترونیکی صنعتی 3-قطعات الکترونیکی نظامی طبقه بندی مونتاژی تقریبا تمامی قطعات مونتاژ روی برد که به DIP معروف هستند ، …

مطالعه بیشتر »

انواع قطعات الکترونیکی و عملکرد آنها

انواع قطعات الکترونیکی بسیاری از جوانان که عاشق الکترونیک هستند ، نام صحیح قطعات الکترونیکی یا کاربردهای آنها را در زمینه الکترونیکی نمی دانند. امروز ما در مورد قطعات الکترونیکی ، نام ها ، انواع و موارد استفاده آنها در این مقاله توضیح خواهیم داد.      قطعات الکترونیکی مقاومت …

مطالعه بیشتر »