پیش نیاز مونتاژ برد های الکترونیک

استنسيل

شابلونی از جنس ورق استیل می باشد عموما و برای قرار دادن خمیر قلع بر روی پد های قطعات استفاده میشود .