قطعات الکترونیکی از اجزای اساسی در دنیای برق الکترونیک به شمار می‌روند. این قطعات، با انواع و ویژگی‌های مختلف، برای کاربردهای گوناگون در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. دسته‌بندی اصلی قطعات الکترونیکی شامل دو بخش اصلی است: قطعات فعال و قطعات غیرفعال.

قطعات فعال: این نوع قطعات قادر به تغییر و تقویت سیگنال‌های الکتریکی هستند و در این روند نقش مهمی ایفا می‌کنند. این شامل تراشه‌های مدار متکامل (ICs) مثل ترانزیستورها و میکروپروسسورها، و همچنین تقویت‌کننده‌ها می‌شود.

قطعات غیرفعال: این نوع قطعات، از جمله مقاومت‌ها، خازن‌ها، دیودها و ترانزیستورهای مقاومتی هستند که قادر به تقویت سیگنال نیستند. اما در توزیع برق و ایجاد سیگنال‌ها در مدارها نقش مهمی دارند.

استفاده از این قطعات در صنایع مختلف از جمله الکترونیک، پزشکی، هوافضا، نظامی و صنایع پیشرفته دیگر بسیار رایج است. بدون این قطعات، ایجاد مدارهای کامل و عملکرد صحیح سیستم‌ها به‌شدت محدود می‌شود.