قطعات الکترونیک، جزء اجزای جدا نشدنی در بخش برق الکترونیک بوده و در انواع مختلفی موجود می باشند.  این قطعات در کاربردهای مختلف استفاده شده، و در دنیای پیشرفته امروز، این قطعات با پیشرفت هایی چشمگیری رو به رو بوده و باعث ورود این قطعات به صنایع مختلف مانند پزشکی، هوا فضا، صنایع نظامی، الکترونیکی و… شده است. بنابراین در ادامه به برسی کاربرد و ویژگی این قطعات می پردازیم که بدون این قطعات، نمی توانید مدار کاملی داشته باشید.